Finansiella beräkningsmetoder - kalibrering och parameterskattning

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD188

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin