Modellering för kombinatorisk optimering

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL448

Huvudgrupp 1

Kursen har ingen kursbok.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin