Tillvalsspråk: Turkietturkiska 2

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5TU901

Huvudgrupp 1

Titel:

Svenskt-turkiskt lexikon. Lexin. Språklexikon för invandrare.

Stockholm: Skolverket. 2002. http://lexin.nada.kth.se/sve-tur.shtml

Ett urval av turkietturkiska texter tillhandahålles av kursledaren.

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin