Projektarbete i informationsteknologi

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1DT088

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur fastställs individuellt efter samråd med handledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin