Praktik inom informationssystem

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS240

Huvudgrupp 1

Kursmaterial utvalt av kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin