Geovetenskapliga fältmetoder

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1GE043

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kurslitteratur består av vetenskapliga artiklar som meddelas vid kursstart, Institutionen för geovetenskaper

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin