Funktionella material II

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TE023

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Fox, Mark, Optical properties of solids, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2010Obligatorisk
  • Utdelat material, Institutionen för teknikvetenskaperObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin