Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TE698

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kompendium, Avd för nanoteknologi och funktionella material, Inst för teknikvetenskaper, Uppsala universitet

Extra fördjupningslitteratur:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin