Informationssystem A: Systemutveckling

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS024

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin