Språkdidaktik: Nya ämnesdidaktiska perspektiv i engelska och moderna språk

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 9LF053

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

Valbar litteratur tillkommer om cirka 500 sidor som bestäms utifrån kursdeltagares språkinriktning och från listan på valbar litteratur som anges i Studiehandledningen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin