Läkemedelsformulering

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FG203

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplagan av:

Aulton M. E., Aulton's Pharmaceutics.

Vetenskaplig litteratur i ämnet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin