Glaciologi och glaciala landskapsprocesser

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1GE040

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Benn, Douglas I.; Evans, David J. A., Glaciers & glaciation, 2. ed., London, Hodder Education, 2010Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin