Fult språk

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FT107

Kurslitteratur

Nedanstående litteratur samt originalartiklar i urval.  

  • Cappelen, Herman, Bad language, 2019
  • Cappelen, Herman; Dever, Josh, Bad language, First edition, Oxford, Oxford University Press, 2019

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin