Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KA109

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin