Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FK051

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar från tidskrift tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin