Beskattningsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR123

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Skattelitteraturen är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i skattelagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas. Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

  • Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2., Senaste, StudentlitteraturObligatorisk
  • Sandberg Nilsson, Anna; Westfahl, Lena, Mervärdesskattens grunder, Sanoma utbildningObligatorisk (Senaste upplagan)
  • Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning: lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2020, Wolter Kluwer, 2020:1Obligatorisk (Senaste upplaga)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin