Grundkurs i marknadsföring 2

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE998

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Feurst, Ola, One-to-one marketing, 1. uppl., Malmö, Liber ekonomi, 1999Obligatorisk
  • Hollensen, Svend, Global marketing, 6. ed., Boston, Massachusetts, Pearson, 2014Obligatorisk
  • Kotler, Philip; Armstrong, Gary, Principles of marketing, 15. ed., Boston, Pearson Prentice Hall, cop. 2014Obligatorisk
  • Readings compiled by the department, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk

Referensbok om branschanalys (engelska och svenska)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin