Vetenskapsteori för samhällsvetare

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2EH406

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar tillkommer, specificeras i kurshandledningen

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin