Hållbar utveckling

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV083

Huvudgrupp 1

En av böckerna används i kursen (både språkutgåvorna kan användas). Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 2-300 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin