Introduktion till maskininlärning

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1DL034

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Det går inte att hitta någon litteratur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin