Affärsmodellinnovation

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TS323

Huvudgrupp 1

Artiklar och annat material som tillhandahålls av kursansvarig lärare tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin