Grundkurs i marknadsföring 2

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE998

Huvudgrupp 1

  • Readings compiled by the department, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin