EG-/EU-franska A211

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR007

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Wall, Kerstin m.fl., Den franska grammatiken, 3. uppl., Stockholm, Sanoma Utbildning, 2014Obligatorisk
  • Zarka, Jean-Claude, L'essentiel des institutions de l'Union européenne 2020-2021, 22. uppl. Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2020, 160 s. ISBN: 2297068980 EAN: 978-2297092449Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

ORDBÖCKER:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin