EG-/EU-franska A211

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR007

Kod
5FR007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 maj 2021
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsen 1993-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 3 eller Introduktionskurs i franska A11 och A12

Mål

Kursens syfte är god läsförståelse av facklitteratur samt viss förmåga att tala och skriva franska. En textkurs med i huvudsak specialinriktad sakprosa ligger till grund för inlärningen.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna förstå fackspråklig EU-inriktad talad franska

- kunna läsa och förstå texter av specialinriktad EU- fackprosa

- kunna på franska redogöra för EUs historia och verksamhet

- i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på franska

Innehåll

a) Studium av 100-150 sidor text, i huvudsak bestående av EU-sakprosa. Vid läsningen av texterna uppmärksammas förutom innehållet grammatik, vokabulär och fraseologi. Den muntliga språkfärdigheten övas.

b) Studium av EUs historia och aktuella verksamhet på franska.

c) Systematisk genomgång av den franska grammatikens huvuddrag. Den skriftliga språkfärdigheten övas.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter (uppsats) och kontinuerlig bedömning. En tvågradig betygsskala tillämpas: Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller Franska A 211 för naturvetare och teknologer.

Kursen ges normalt på kvartsfart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin