EG-/EU-franska A211

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR007

Huvudgrupp 1

  • Wall, Kerstin m.fl., Den franska grammatiken, 3. uppl., Stockholm, Sanoma Utbildning, 2014Obligatorisk
  • Zarka, Jean-Claude, L'essentiel des institutions de l'Union européenne: Un point complet sur la construction (ou déconstruction) européenne, 2021-2022, 23. uppl. Gualino éditeur, Lextenso éditions, 162 s., ISBN-13: 978-2297134422, 2021Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

ORDBÖCKER:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin