Medicinsk cellbiologi

16,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3MC161

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudsaklig kurslitteratur

Nedanstående två kursböcker är alternativ till varandra.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin