Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FK051

Huvudgrupp 1

Artiklar, e-böcker och bokkapitel som är elektroniskt tillgängliga via biblioteket tillkommer. Detaljerad litteraturlista och uppdaterad information kommer att finnas tillgänglig i kursguiden för det aktuella kurstillfället.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin