Kön och utbildning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE267

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

UNESCO. A new generation: 25 years of efforts for gender equality in education. Paris: UNESCO. 2020. 92 pp. Accessible at: https://gem-report-2020.unesco.org/gender-report/

Dessutom tillkommer ca 200 antal sidor enligt lärares anvisning.

Kurslitteraturens omfattning ryms inom ramen för de riktlinjer som utarbetats i enlighet med Studentkåren. För en kurs på 7.5 hp rekommenderas det totala sidantalet ej överstiga 1000 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin