Rymdfysik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA255

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteraturen består av kompendier. Allt material utdelas under kursen.

  • Rönnmark, Kjell, Space Physics from the Sun to the AuroraObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin