Spel som ett verktyg i språkundervisningen

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 9LF060

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

  • Wright, Andrew; Betteridge, David.; Buckby, Michael., Games for language learning, Cambridge, Cambridge University Press, 2006Obligatorisk
  • Tornberg, Ulrika, Språkdidaktik, 6 uppl., Gleerups Utbildning AB, 2020Obligatorisk

Tillkommer kompendium med digitalt material och artiklar. Tillgängliggörs under kursens gång.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin