Monte Carlo-metoder med finansiella tillämpningar

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MA214

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin