Linjär algebra för dataanalys

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MA330

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin