Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE253

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Tema 1. Grunderna i literacy-studier/ literacyforskning

Tema 2. Multimodalitet

Tema 3. Disciplinary literacy, mathematics literacy och scientific literacy

Dessutom tillkommer ca 100 s. enligt lärares anvisning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin