Globalisering, migration och socialt arbete

7 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC163

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin