Energieffektivisering i byggnader

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE438

Huvudgrupp 1

  • Abel, Enno; Elmroth, Arne, Byggnaden som system, 4., [omarb. och förnyad] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2016Obligatorisk

Utdelat material under kursens gång

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin