Lärande och utveckling, grundlärare 4-6

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE182

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer aktuell läroplan samt kursplan för grundskolan.

Summa: cirka 1000 sidor

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin