Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare 4-6

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE218

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer valbar litteratur i enlighet med kursledares anvisningar om ca 100 s.

Totalt 849 s.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin