Utvecklings- och utvärderingsarbete för grundlärare F-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE246

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 150 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin