Beskattningsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR123

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Skattelitteraturen är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i skattelagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas. Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

  • Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2., Senaste, StudentlitteraturObligatorisk
  • Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning: lagar och andra författningar, Wolter Kluwer, 202X:XObligatorisk (Senaste upplaga gäller (202X:1 på VT och 202X:2 på HT))
  • Sandberg Nilsson, Anna; Westfahl, Lena, Mervärdesskattens grunder, Sanoma utbildningObligatorisk (Senaste upplagan)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin