Tribomaterial

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TE022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Jacobson, S. och Hogmark, S., "Tribologi – Friktion, Smörjning och Nötning"

"Eget förlag", förmedlas direkt på föreläsningarna

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin