Beskattningsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR123

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Skattelitteraturen är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i skattelagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas. Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin