Kulturantropologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KA106

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Moment 1: Tänk som en antropolog! En introduktion, 7,5 hp

Moment 2: Genus och sexualitet, 7,5 hp

Moment 3: Antropologiska perspektiv på ekonomi: Om kohandel och kapitalism, 7,5 hp

Moment 4: Antropologi i praktiken: Från ax till limpa och tillbaks igen, 7,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin