Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE253

Tema 1. Grunderna i literacy-studier/ literacyforskning

Tema 2. Multimodalitet

Tema 3. Disciplinary literacy, mathematics literacy och scientific literacy

Dessutom tillkommer ca 300 s. enligt lärares anvisning.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin