Baskurs i matematik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA010

Huvudgrupp 1

De två obligatoriska böckerna gäller för höstterminen. Kontakta institutionen för mer information.

Matematik för ingenjörer används i period 3 på vårterminen för Geovetarstudenterna ( istället för Adams).

Kontakta institutionen för mer information

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin