Social utredningsmetodik - samtalsmetodik, etik och källkritik

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2SA002

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

Tillkommer: Författningstexter, prejudikat, propositioner och andra förarbeten samt aktuella rapporter och, bl.a. internationellt publicerade referee-bedömda, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin