Missbruk och beroende

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FF205

Huvudgrupp 1

  • Franck, Johan; Nylander, Ingrid, Beroendemedicin, 2., uppdaterade och omarb. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2015

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin