Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2EH310

Moment 1. Den moderna ekonomins grundläggning, 7,5 högskolepoäng

Enl. lärares anvisningar ca 250 s.

Totalt ca 1 550 s.

Moment 2. Perspektiv på 1900-talets ekonomiska utveckling. 7,5 högskolepoäng

Enligt lärares anvisningar tillkommer ca 50 s.

Totalt ca 1 650 s.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin