Textanalys i teori och praktik

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV265

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Tillkommer: 2-3 aktuella forskningsartiklar eller kapitel ur avhandlingar som väljs i samråd med examinator.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin