Introduktion till marknadsföring och organisering

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE158

Huvudgrupp 1

Kommentar

Förutom nedanstående kurslitteratur används även relevanta forskningsartiklar, fallbeskrivningar och annat material som hålls tillgängligt via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin