1900-talets mode och miljöer

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KV824

Huvudgrupp 1

Ytterligare 50 sidor nätbaserat material tillkommer enligt lärares anvisning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin